Megalakultunk!

2015.12.01 16:00

Megalakultunk!

Örömmel tudatjuk Lápafő lakosságával, hogy 2015.november 28.-án megalakult Lápafő első civil szervezete, a Lápafői Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülete.

A megalakult Egyesület céljai közé tartozik a falu egységének megteremtése, a közös cselekvés a falu fejlődéséért, lakosai életének jobbá tételéért.

Hogy céljainkat elérhessük, szükség van erre az egyesületre.

Annál is inkább, mert csak a magunk erejére számíthatunk. Meg kell teremteni falunk gazdasági alapjait, ehhez sok-sok pályázatot kell benyújtani, hogy az elvégzendő feladatokhoz a szükséges anyagi támogatásokat megszerezhessük.

Sokkal, nagyobb eséllyel indulhatunk a pályázatokon, ha az Önkormányzat pályázatait egy civil szervezettel együtt adja be.